Navigate Up
Sign In
 

 Ratna Kohar

Name RATNA BINTI KOHAR KAYIM
IC Number AS170606
Age 32
Height -
Address No. 4, Lot.4734, Spg. 219
Kg. Sungai Tali, Lumut.
Belait
Last viewed clothing -
Last location seen -

Satu laporan telah pun di buat dimana seorang pekerja perempuan telah lari dari majikan dan sehingga ke hari ini belum balik.

Jika sesiapa terdapat sebarang maklumat sila hubungi Pegawai Penguasa Balai Polis Sungai Liang, melalui 
talian telefon: 3230250 atau Talian Cemas 993 atau mana-mana Balai-Balai Polis yang berdekatan.

Butir-butir keterangan mengenainya adalah seperti yang tercatit.

back to overview