Navigate Up
Sign In
 

 SITI AYU NAZIRAH BINTI MOHAMAD HAMDINI

Name SITI AYU NAZIRAH BINTI MOHAMAD HAMDINI
IC Number 01-113872 [K]
Age 16
Height -
Address No.124, PWD.55,
Jalan Sungai Basong, Tutong.
Negara Brunei Darussalam.
Last viewed clothing -
Last location seen -


Satu laporan telah pun di buat dimana seorang anak remaja perempuan keluar dart rumah dan sehingga ke hari ini belum balik.

Jika sesiapa terdapat sebarang maklumat sila hubungi Pegawai Penguasa Balai Polis Tutong, melalui talian:
Telefon 4221206 / 4221333 atau Talian Cemas 993 atau mana-mana Balai-Balai Polis yang berdekatan.

Butir-butir keterangan mengenai pekerja tersebut adalah seperti yang tercatit.

back to overview