Navigate Up
Sign In
 

NEIGHBOURHOOD WATCH

PANDUAN PENGAWASAN KEJIRANAN

August 03,2015

Pasukan Polis Diraja Brunei sekali lagi telah menerbitkan sebuah buku panduan yang diberi nama ‘PANDUAN PENGAWASAN KEJIRANAN’. Buku panduan yang sama telah dicetak pertama kali lebih kurang 25 tahun yang lalu dan mengandungi garispandu pentadbiran serta fungsi-fungsi ahli Pengawasan Kejiranan yang dihasratkan menjadi panduan semua pihak yang terlibat dalam usaha membanteras jenayah di Negara Brunei Darussalam.back