Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksHubungi Kami


Lokasi Ibu Pejabat Polis Di Negara Brunei Darussalam
​Alamat:
Telefon:

Fax:

E-mel:


​Ibu Pejabat Polis
Tungku Gadong BE 2110
Negara Brunei Darussalam


(673) 2423901 / 2459500

2426290

rbpf.pro@police.gov.bn
​ ​ ​ ​

Lokasi Balai-Balai Polis Di Negara Brunei Darussalam


Daerah Brunei Muara    |    Daerah Tutong    |     Daerah Belait    |    Daerah TemburongDaerah Brunei Muara

Balai Polis Pusat
+673 2242334

Balai Polis Berakas
+673 2335333

Balai Polis Sengkurong
+673 2661334

Balai Polis Kampong Ayer
+673 2202114

Balai Polis Muara
+673 2772333

Balai Polis Limau Manis
+673 2683037Daerah Tutong

Balai Polis Tutong
+673 4221206
Balai Polis Lamunin
+673 4237374Daerah Belait

Balai Polis Kuala Belait
+673 3334324

Balai Polis Sungai Liang
+673 3230250

Balai Polis Labi
+673 3233233Balai Polis Seria
+673 3222612
Daerah Temburong

Balai Polis Bangar
+673 5221333