Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan titah semasa Perasmian Persidangan ASEANAPOL Ke-38 tahun.
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan bergambar ramai bersama Ketua-Ketua Delegasi negara-negara ASEANAPOL
DYTM Pengiran Muda Mahkota dan YTM Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah berkenan menerima pesambah daripada Pesuruhjaya Pasukan Polis Diraja Brunei
KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan berangkat ke Majlis Sambutan Maulud Nabi Muhammad SAW Peringkat Negara bagi tahun 1440 Hijrah di Taman Haji Sir Muda Omar ‘Ali Saifuddien.
Seramai 13 orang rombongan Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara telah mengadakan sesi muzakarah ke Pasukan Polis Diraja Brunei (PPDB) yang berlangsung di Mes Pegawai PPDB, Gadong.
Hindari Jenayah Pemerdagangan Manusia. Jika ada sebarang maklumat berkaitan atau pertanyaan sila hubungi TALIAN CEMAS 993.
STOP HUMAN TRAFFICKING.

APO.png


Pengawasan Kejiranan Kampung MLM Labu

There are no items to show in this view.

http://www.police.gov.bn/Polis%20Images/missing%20persons/NURIANINGSIH.jpg
Nurianingsih
Pekerja Lari Dari Majikan
http://www.police.gov.bn/Polis%20Images/missing%20persons/Yeo%20Wei%20Wei.jpg
Yeo Wei Wei @ Michael Lee Tse Jien
Seorang Lelaki Keluar Dari Rumah
http://www.police.gov.bn/Polis%20Images/missing%20persons/dewi.png
Dewi Andani Muhtar
Pekerja Lari Dari Rumah

Have you seen them?
Call the police hotline at 993


http://www.police.gov.bn/Polis%20Images/Wanted%20Persons/SUNGEB.jpg
Sungeb
Orang Yang Dikehendaki
http://www.police.gov.bn/Polis%20Images/Wanted%20Persons/Pg%20Suhaili.jpeg
Pengiran Suhaili bin Pengiran Omar
Orang Yang Dikehendaki
http://www.police.gov.bn/Polis%20Images/Wanted%20Persons/Azhrin.jpeg
Azhrin bin Matzan
Orang Yang Dikehendaki

Have you seen them?
Call the police hotline at 993