Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Orang Hilang


  • Hubungi TALIAN CEMAS 993
    Jika sesiapa terdapat sebarang maklumat mengenai orang hilang tersebut, sila hubungi TALIAN CEMAS POLIS 993 atau mana-mana Balai Polis yang berdekatan. 


Tekan abjad (A,B,C) untuk melihat dalam kategori abjad.

Mohammad Faruk Islam
Umur: 30 tahun
Tinggi: -
Lokasi Terakhir:
-

Md Kalam Khan
Umur: 45 tahun
Tinggi: -
Lokasi Terakhir:
-

http://www.police.gov.bn/Polis%20Images/missing%20persons/julina.png
Julina
Umur: 24 tahun
Tinggi: -
Lokasi Terakhir:
-

http://www.police.gov.bn/Polis%20Images/missing%20persons/Ana%20Sri.jpg
Ana Sri Rahayu
Umur: 28 tahun
Tinggi: -
Lokasi Terakhir:
-

http://www.police.gov.bn/Polis%20Images/missing%20persons/selvarasu.png
Selvarasu
Umur: 40 tahun
Tinggi: -
Lokasi Terakhir:
-

http://www.police.gov.bn/Polis%20Images/missing%20persons/megawati.png
Megawati
Umur: 37 tahun
Tinggi: -
Lokasi Terakhir:
-

http://www.police.gov.bn/Polis%20Images/missing%20persons/nurhidayah.png
Nurhidayati Rachman Yatim
Umur: -
Tinggi: -
Lokasi Terakhir:
-

http://www.police.gov.bn/Polis%20Images/missing%20persons/said.png
Said Abdul Hasan
Umur: 28 tahun
Tinggi: -
Lokasi Terakhir:
-

http://www.police.gov.bn/Polis%20Images/missing%20persons/lieza.png
Norliza binti Idris
Umur: 25 tahun
Tinggi: -
Lokasi Terakhir:
-

1 - 9 Next