Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Orang Hilang


  • Hubungi TALIAN CEMAS 993
    Jika sesiapa terdapat sebarang maklumat mengenai orang hilang tersebut, sila hubungi TALIAN CEMAS POLIS 993 atau mana-mana Balai Polis yang berdekatan. 


Tekan abjad (A,B,C) untuk melihat dalam kategori abjad.

Abdul Rashid bin Simat
Umur: 26 Tahun
Tinggi: -
Lokasi Terakhir:
-

http://www.police.gov.bn/Polis%20Images/missing%20persons/Sara.jpg
Sara Ratu Misi
Umur: -
Tinggi: -
Lokasi Terakhir:
-

http://www.police.gov.bn/Polis%20Images/missing%20persons/Anita.jpg
Anita binti Zainudin
Umur: 27 tahun
Tinggi: -
Lokasi Terakhir:
-

http://www.police.gov.bn/Polis%20Images/missing%20persons/Mary%20Jane.jpg
Mary Jane Teodoro Pader
Umur: 36 tahun
Tinggi: -
Lokasi Terakhir:
-

http://www.police.gov.bn/Polis%20Images/missing%20persons/Kusaeri.jpg
Kusaeri bin Farikhin
Umur: 41 tahun
Tinggi: -
Lokasi Terakhir:
-

http://www.police.gov.bn/Polis%20Images/missing%20persons/Kurnia.jpg
Kurnia Angraini
Umur: -
Tinggi: -
Lokasi Terakhir:
-

Rahayu Izzania
Umur: 27 tahun
Tinggi: -
Lokasi Terakhir:
-

http://www.police.gov.bn/Polis%20Images/missing%20persons/_w/mariam_jpg.jpg
Mariam bt Ina Sakri Kaswad
Umur: 40
Tinggi: -
Lokasi Terakhir:
-

http://www.police.gov.bn/Polis%20Images/missing%20persons/jawariah.jpg
Jawariah
Umur: 22 tahun
Tinggi: -
Lokasi Terakhir:
-

1 - 9 Next