Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Orang Hilang


  • Hubungi TALIAN CEMAS 993
    Jika sesiapa terdapat sebarang maklumat mengenai orang hilang tersebut, sila hubungi TALIAN CEMAS POLIS 993 atau mana-mana Balai Polis yang berdekatan. 


Tekan abjad (A,B,C) untuk melihat dalam kategori abjad.

http://www.police.gov.bn/Polis%20Images/missing%20persons/alfiyah.png
Alfiyah Bt Caya Dirsan
Umur: 50 tahun
Tinggi:
Lokasi Terakhir:

http://www.police.gov.bn/Polis%20Images/missing%20persons/gusti.jpg
Gusti Yunda
Umur: 23 tahun
Tinggi:
Lokasi Terakhir:

http://www.police.gov.bn/Polis%20Images/missing%20persons/hanah.jpg
Nurhanah
Umur:
Tinggi:
Lokasi Terakhir:

http://www.police.gov.bn/Polis%20Images/missing%20persons/Wati.png
Wati
Umur: 40 tahun
Tinggi:
Lokasi Terakhir:

http://www.police.gov.bn/Polis%20Images/missing%20persons/eis.jpeg
Eismadi Muzakar bin Haji Moksin
Umur: 56 tahun
Tinggi:
Lokasi Terakhir:

http://www.police.gov.bn/Polis%20Images/missing%20persons/maricel.jpg
Maricel Malto Moreno
Umur: 45 tahun
Tinggi:
Lokasi Terakhir:

Md Golam Azam Chowdhury
Umur: 29 tahun
Tinggi:
Lokasi Terakhir:

http://www.police.gov.bn/Polis%20Images/missing%20persons/rubel.jpg
Rubel Hossen
Umur: 39 tahun
Tinggi:
Lokasi Terakhir:

http://www.police.gov.bn/Polis%20Images/missing%20persons/ahammed.JPG
Ahammed Rone
Umur: 24 tahun
Tinggi:
Lokasi Terakhir:

1 - 9 Next